תקציר עמ' 51 - ת. 25

פתרון בעיות הספק המבוססות על חלקים מהעבודה