תקציר עמ' 46 - דוגמה ג'

פתרון בעיות הספק המבוססות על חלקים מהעבודה