תקציר בעיות הספק המבוססות על ביצוע חלקים מהעבודה

עמ' 45 - דוגמה ב'