תקציר בעיות הספק המבוססות על מציאת הכמות הכללית

עמ' 44 - דוגמה א'