תקציר עמ' 31 - ת. 38

פתרון בעיות תנועה עם משפט פיתגורס