תקציר עמ' 26 - ת. 9

פתרון בעיות תנועה, פתרון משוואות