תקציר בעיות תנועה

הסבר כללי וחלוקה לשלבים, עמ' 22 - דוגמה א'