תקציר הגרף של פונקציה עם ערך מוחלט

הגרף של פונקציה עם ערך מוחלט, עמ' 20 - דוגמה