תקציר משוואות רציונליות עם ערך מוחלט

משוואות רציונאליות עם ערך מוחלט, עמ' 16 - דוגמה