תקציר משוואות ריבועיות עם ערך מוחלט

משוואות ריבועיות עם ערך מוחלט, עמ' 14 - דוגמה