תקציר משוואות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט

הגדרת הערך המוחלט, משוואות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט ומשמעות גרפית, עמ' 13 - דוגמה