תקציר עמ' 12 - ת. 5

פתרון וחקירת משוואה ריבועית, פתרון אי שוויונות