תקציר אי שיוויונות פשוטים עם משוואה ריבועית

חקירת משוואה ריבועית, אי שוויון פשוט עם משוואה ריבועית - הסבר