תקציר בעיות תנועה עם אחוזים

בעיות תנועה עם אחוזים, עמ' 35 - דוגמה ה'