תקציר עמ' 48 - ת. 76

פתרון בעיית תנועה - מציאת הדרך והזמן