פתרון בעיית תנועה - חלוקת הנסיעה לשלבים לפי הנתונים