תקציר עמ' 46 - ת. 65

פתרון בעיית תנועה - חלוקת הנסיעה לשלבים לפי הנתונים