תקציר חלוקה לשלבים - בעיות תנועה

חלוקת הנסיעה לשלבים לפי הנתונים, עמ' 34 - דוגמה ד'