תקציר עמ' 45 - ת. 56

פתרון בעיית תנועה - מציאת הזמן והמהירות