תקציר עמ' 44 - ת. 49

פתרון בעיית תנועה - מציאת המהירות