תקציר עמ' 42 - ת. 36

פתרון בעיית תנועה - מציאת המהירות