תקציר מציאת מהירות - בעיות תנועה

עמ' 33 - דוגמה ג'