פתרון בעיית תנועה - מציאת הזמן על ידי סכום והפרש דרכים