תקציר עמ' 41 - ת. 29

פתרון בעיית תנועה - מציאת הזמן על ידי סכום והפרש דרכים