תקציר מציאת הזמן - סכום והפרש דרכים

מציאת הזמן על ידי סכום והפרש דרכים, עמ' 33 - דוגמה ב'