תקציר עמ' 39 - ת. 13

פתרון בעיית תנועה - מציאת הזמן - שוויון דרכים