תקציר מציאת הזמן - שוויון דרכים

עמ' 32 - דוגמה א'