תקציר עמ' 30 - ת. 71

פתרון בעיות קניה ומכירה שונות