תקציר עמ' 30 - ת. 70

פתרון בעיות קניה ומכירה שונות