תקציר עמ' 30 - ת. 66

פתרון בעיות קניה ומכירה שונות