תקציר עמ' 29 - ת. 63

פתרון בעיות קנייה ומכירה עם אחוזים