תקציר בעיות קנייה ומכירה - עם אחוזים

בעיות קנייה ומכירה עם אחוזים - דוגמה ד'