תקציר עמ' 28 - ת. 49

פתרון בעיות קנייה ומכירה ללא אחוזים