תקציר בעיות קנייה ומכירה - ללא אחוזים

עמ' 20 - דוגמה ג'