תקציר עמ' 23 - ת. 14

פתרון בעיות קנייה ללא אחוזים