תקציר עמ' 23 - ת. 11

פתרון בעיות קנייה ללא אחוזים