תקציר עמ' 20 - דוגמה ב'

פתרון בעיות קנייה ללא אחוזים