תקציר עמ' 18 - ת. 53

מציאת מחיר התחלתי לפי אחוז שינוי נתון