תקציר עמ' 18 - ת. 50

תרגול מציאת אחוז ההוזלה או ההתייקרות