תקציר מציאת אחוז ההוזלה או ההתייקרות

עמ' 13 - דוגמה ג'