תקציר עמ' 16 - ת. 34

מציאת מחיר התחלתי לפי אחוז שינוי נתון