תקציר מציאת המחיר לפני ההוזלה או ההתייקרות

מציאת מחיר התחלתי לפי אחוז שינוי נתון, עמ' 13 - דוגמה ב'