תקציר עמ' 15 - ת. 26

מציאת החלק שמהווה ההוזלה או ההתייקרות