תקציר עמ' 16 - ת. 64

חישוב ערך מספרי של ביטוי על פי חוקי החזקות