תקציר עמ' 15 - ת. 44

תרגול החוקים - חזקה של מכפלת שני בסיסים וחזקה של מנת שני בסיסים