תקציר עמ' 16-14 - ת. 20, 51, 59

תרגול החוקים - חזקה של מכפלת שני בסיסים וחזקה של מנת שני בסיסים