תקציר עמ' 14-13 - דוגמאות א' - ב'

פתרון תרגילים בעזרת חוקי חזקות