דוגמאות למציאת מחיר מוצרים לאחר הוזלה או התייקרות, דוגמה א׳