תקציר מציאת המחיר אחרי ההוזלה או ההתייקרות

דוגמאות למציאת מחיר מוצרים לאחר הוזלה או התייקרות, דוגמה א׳