תקציר אחוזים

מהם אחוזים, מציאת אחוז, מציאת החלק, מציאת הכמות הכללית, דוגמאות