תקציר עמ׳ 171 - דוגמה א׳

מציאת תחום הגדרה של פונקציה עם שורשים