תקציר עמ' 37 - ת. 144

פתרון משוואה בעזרת פירוק לגורמים