מציאת יחס בין צלעות על פי זוית נתונה במשולש ישר זוית