תקציר עמ' 452 - ת. 14

מציאת יחס בין צלעות על פי זוית נתונה במשולש ישר זוית